Den tillfälliga bussvändslingan rivs i Täby kyrkby

22 november 2022, kl. 09:06 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 05.00 den 20 januari

Detta ska göras:

  • Skaterampen ska monteras ner och köras till ett förråd för vinterförvaring. Det är inte bestämt var den ska monteras upp på nytt.
  • Asfalt och grusmaterial från bussvändslingan ska tas bort. Det innebär ett visst oljud från arbetsmaskiner och fordon på vardagar klockan 7.00–16.30.
  • Grusmaterialet ska forslas bort för att användas som uppbyggnad av den nya infartsvägen till Täby IP.
  • Vägmärken, belysnings­stolpar, belysningsfundament och annat material som finns på bussvändslingan hämtas under december och i början av januari.