Del av spång vid Hägernäsviken avstängd - dagvattendamm byggs

20 februari 2020, kl. 11:00 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

En del i arbetet med att bygga Arninge station är att anlägga en dagvattendamm för att ta hand om vattnet från Arninge centrum innan det släpps ut i Hägernäsviken. Området och den del av gångstråket där den framtida dagvattendammen ligger stängs därför av. Det första som sker är att skog börjar avverkas med start torsdag 20 februari. Arbetet med dagvattendammen planeras att vara klar till sommaren 2021. Välkommen att använda den delen av spången som är öppen!