Byggstart av nytt äldreboende i Täby kyrkby

15 mars 2021, kl. 17:23 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Nu påbörjas bygget av ett nytt äldreboende i Byle i Täby kyrkby. Vecka 11-15 kommer det att förekomma sprängningsarbeten.

Äldreboendet ska byggas på Jarlabankes väg 46-52. Byggstart är mars 2021 och boendet förväntas vara klart hösten 2022. De närmaste grannarna är informerade av byggentreprenören.

Fastighetsägare är Hemsö, byggentreprenör är MVB och Täby kommun är hyresgäst och ska bedriva verksamheten. 

Läs nyhet om byggstarten av äldreboendet på taby.se