Bygge av hundlekplats i Ella gård, gång- och cykelväg tillfälligt avstängd

8 oktober 2019, kl. 15:52 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under oktober byggs en hundlekplats i Ella gård i Enhagsparken norr om Enhagsvägen. Under arbetet kommer gång- och cykelvägen närmast hundlekplatsen att vara avstängd, rödmarkerad sträcka ovan. Gång- och cykeltrafiken leds om via Cirkusleken. Grön markering i kartbilden ovan visar på ett ungefär vart hundlekplatsen kommer att ligga.