Busshållplatsen vid Viggbyholms trafikplats i södergående rikting är indragen

23 april 2019, kl. 10:36 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 30 april

Busshållsplatsen vid Viggbyholms trafikplats södergående riktning är indragen och beräknas öppna igen april 2021. Busshållsplatsen får ingen ersättningshållsplats då det inte finns någon annan lämplig och säker plats för den.

Resenärer som åker med buss 629 hänvisas till hållplats Viggbyskolan på Flyghamnsvägen. Resenärer med buss 609 och 610 hänvisas till hållplats Norra Bergtorp. Skyltning kommer finnas på plats. För allmänna frågor och frågor kring ersättningstrafik kontakta sl.se. 

Arbetetna med bullerskärmar längst med E18 har försenats. Det gör att busshållplatsen kommer behöva hållas stängd längre än planerat. Busshållplatsen planeras att öppna april 2021.

Arbeten i anslutning till Täby park

NCC börjar under maj månad med förberedelser inför den kommande bebyggelsen i Täby park vid trafikplats Viggbyholm i södergående riktning. Under hösten bygger Täby kommun bullerplank vid platsen.