Busshållplatserna mellan Hägernäs station och Catalinavägen ställs in

13 juni 2019, kl. 14:57 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

I mitten av juni börjar Täby kommun bygga om Flygstigen - som idag är en bussgata - till en allmän väg. Busstrafiken stängs av mellan Hägernäs station och Catalinavägen under byggperioden. Gång- och cykeltrafikanter kan även fortsatt röra sig i området mellan E18 viadukten och fram till Hägernäs station.

Samtidigt byggs en ny gång- och cykelväg, som kommer löpa parallellt med Flygstigen från motorvägsbron fram till Hägernäs station, i samma projekt. Cyklister och bilister får också en ny cykel- och infartsparkering vid stationen.

För reseplanering: sl.se