Bullerskärmar byts ut längs Enebybergsvägen

1 februari 2023, kl. 13:02 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 13.00 den 01 augusti

Danderyds kommun byter ut bullerskärmskydden längs med Enebybergsvägen. Det innebär begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2023.

Se hur arbetet påverkar dig och vilka etapper arbetet görs i på Danderyds webbplats. Där kan du även anmäla dig för att få uppdaterad information digitalt under projektets gång.

Vi byter ut bullerskärmar i Enebyberg, danderyd.se