Bullerskärmar byts ut längs Enebybergsvägen

1 februari 2023, kl. 13:02 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Danderyds kommun byter ut bullerskärmskydden längs med Enebybergsvägen. Det innebär begränsad framkomlighet. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2023.

Se hur arbetet påverkar dig och vilka etapper arbetet görs i på Danderyds webbplats. Där kan du även anmäla dig för att få uppdaterad information digitalt under projektets gång.

Vi byter ut bullerskärmar i Enebyberg, danderyd.se