Breddning och renovering av gångbana mellan Skiftesvägen och Ladugårdsvägen

24 april 2020, kl. 09:32 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under grävarbetet så kommer gångbanan att vara avstängd.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.