Breddning av gångbana på Lahällsvägen

1 november 2022, kl. 08:45 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den befintliga gångbanan mellan spåret och Djursholmsvägen ska breddas.