Borrningsarbete i Roslags-Näsby

12 april 2018, kl. 13:33 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 19.00 den 04 maj

Måndagen den 16 april påbörjas ett borrningsarbete vid Stationsvägen i Roslags-Näsby. Arbetet beräknas vara klart fredagen den 4 maj.

Borrningsarbetet, som kan uppfattas som störande, kommer att starta klockan 08 och pågå till senast klockan 19. Arbetet utförs av en underleverantör till Svevia på uppdrag av Täby kommun, och är en del i arbetet med att lägga grunderna för områdets vattenledningar.

Vistas du inomhus i en byggnad nära arbetsområdet kommer du att märka av ljudet från arbetet, men i låg omfattning. Arbetet innebär ingen risk för dig som vistas runt Stationsvägen, och har inte heller någon påverkan på närmiljön och det som finns i den.

Kontakt

08-555 590 00

taby.se/fraga