Borrningar och sprängningar Roslags-Näsbys västra sida

31 januari 2020, kl. 09:51 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

I det nordöstra kvarteret i Roslags-Näsby, mellan gamla kommunhuset och Centralvägen, borras pålar ner i berget och i samband med arbetet genomförs även sprängningar. Det är förberedande arbeten inför kommande markarbeten till det nya bostadsområdet Blåklinten 1. Borrningarna medför låga bullernivåer.