Borrningar Roslags-Näsbys västra sida

17 december 2019, kl. 10:04 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 09.49 den 01 februari
Förväntat klart: Klockan 19.00 den 01 mars

I det nordöstra kvarteret i Roslags-Näsby, mellan gamla kommunhuset och Centralvägen, borras pålar ner i berget. Det är förberedande arbeten inför kommande markarbeten till det nya bostadsområdet Blåklinten 1. Borrningarna medför låga bullernivåer.