Bivarg vid lekplatsen på Marstorget

21 juli 2022, kl. 11:54 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 11.41 den 31 augusti

Det finns ett bo med insekten bivarg vid lekplatsen på Marstorget. Insekten är ofarlig för människor.

I en sandlåda i lekplatsen på Marstorget i Grindtorp har en grupp av insekten bivarg byggt ett bo. 

Bivarg kan lätt förväxlas med getingar men bivarg är helt ofarlig för människor. 

Täby kommun kommer att anlägga en bibädd i närheten som ett försök att få bivargen att flytta. Om det inte lyckas vidtas andra åtgärder. 

Karta martstorget

Markeringen visar var boet med bivargar finns.

 

bild på insekten bivarg

Bivargen förväxlas lätt med geting. Men bivarg är ofarlig för människor.