Bergschakt vid Fiskarstigen

11 november 2020, kl. 10:41 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under vecka 46 påbörjas arbete med bergschakt mellan Fiskarstigen och pumpstationen på Strandängarna vid Näsby slott. Arbetena sker vardagar och kan medföra vissa störande ljud.