Belysningsarbeten på Domherrevägen

25 oktober 2023, kl. 13:06 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täby kommun ska göra underhållsarbeten på belysningen samt lägga ny beläggning på Domherrevägen. Arbetet utförs för att få en bättre driftsäkerhet av belysningen i området. Arbetet delas upp i två etapper.

Etapp 1

Arbetet beräknas vara klart 2023-11-24. Arbetet utförs av Bogfelts på uppdrag av Täby kommun.

Bogfelts ska schakta och byta kabel till gatubelysningen, därefter kommer nya fundament samt stolpar att sättas upp. Framkomligheten kan bli något begränsad under arbetet.

Etapp 2

Under nästa år ska vi göra ett beläggningsarbete på Domherrevägen. Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Täby kommun.

Hör av dig till Täby kommuns kontaktcenter på 08-555 590 00 eller kc@taby.se om du har några frågor.