Belysningsarbete på gång- och cykelvägen vid Jarlabankes väg

12 juni 2022, kl. 14:29 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 22 juli

Täby kommuns entreprenör Bogfelts ska förbättra belysningen längs gång- och cykelvägen samt på parkeringen.

Belysningsstolparna som står längs med gång- och cykelvägen ska bytas ut. Markstrålkastare ska ersättas med stolpar, men effektbelysningen på träden ska fortfarande vara kvar. Även vid lekplatsen ska belysningen ses över. 

En etapp i taget på sträckan stängslas in under tiden som arbetet pågår där.