Belysningen i Byle allé

23 november 2018, kl. 15:27 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

På grund av ett fel i styrsystemet är det problem med belysningen i Byle allé. Gatubelysningen i delar av Byle kommer att stå på hela helgen. I nästa vecka kommer arbetet med att försöka åtgärda felet fortsätta.