Beläggning av gång- och cykelvägen mellan Grindtorp och Nytorpsvägen

4 augusti 2022, kl. 10:34 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Den 8 augusti sker beläggningsarbete av gång- och cykelvägen mellan Grindtorp och Nytorpsvägen. När arbetet pågår är det inte möjligt att använda vägen. Välj en annan väg.

Under juli månad har gång- och cykelvägen mellan Grindtorp och Nytorpsvägen renoverats. Det är en del av skolvägsprojektet år 2022. Körbanan på gång- och cykelvägen har grävs upp på vissa delar och byggts upp med grus. Det går att gå och cykla på grusytan.

Den 8 augusti genomförs beläggningsarbetet på gång- och cykelvägen. När arbetet pågår kan man inte cykla eller gå där. Välj en annan väg, till exempel Centralvägen.