Begränsad framkomlighet på Turebergsvägen

15 september 2020, kl. 08:06 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Det är begränsad framkomlighet på Turebergsvägen/Mårdvägen och korsningen Turebergsvägen/Björkvägen på grund av inspektion av brunnar. Arbetena beräknads färdiga den 19 september.