Begränsad framkomlighet på Täbyvägen mellan Rostocksvägen och Enhagsvägen

19 september 2019, kl. 14:19 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Täbyvägen breddas i norrgående riktning mellan Enhagsvägen och Rostockvägen. Täby kommun bygger ett nytt körfält för vänstersvängar från Täbyvägen, något som kan påverka framkomligheten för motorfordon under arbetets gång.

Busstrafiken rullar på som vanligt.

Mer information om körfältet på Täbyvägen