Begränsad framkomlighet för trafikanter på Stockholmsvägen mellan Turebergs- och Attundavägen

11 april 2018, kl. 14:07 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 23.59 den 30 september

Gång- och cykelbana samt bilvägen på sträckan Stockholmsvägen - mellan Turebergs-och Attundavägen - görs om av SL:s nya entreprenör.

Arbetena utförs på vardagar mellan 07.00-16-00 och påverkar framkomligheten för bilister, gående och cyklister.Skyltar finns på plats för att visa alterniva färdvägar för gång- och cykeltrafikanter.

Cykelbanan närmast cirkulationsplatsen vid Attundavägen till Rigavägen görs först om. Nästa steg är att göra om körbanan på Stockholmsvägen norrut där ett körfält stängs av. Ett körfält kommer alltid vara i körbart och regleras av trafiksignaler i bägge riktningar. När sträckan mellan Attundavägen och Rigavägen är färdigt fortsätter arbetet med cykelbanan mellan Rigavägen och Turebergsvägen.