Begränsad framkomlighet Enhagsvägen

15 maj 2019, kl. 13:20 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Ett av körfälten på Enhagsvägen stängs av under vecka 21. Trots det kommer bilister från båda hållen kunna passera sträckan, men det kan bli köbildning under rusningstid. Arbetet påbörjas tidigast tisdagen den 21 maj.

 Den är den södra filen i riktning mot trafikplats Roslags-Näsby som stängs av, mellan rondellerna vid Gamla Norrtäljevägen och Stockholmsvägen. Arbetet påbörjas måndagen den 20 maj och beräknas vara klart under måndagen den 27 maj. Arbetet sker endast dagtid.

Arbetet utförs av Svevia, på uppdrag av Täby kommun, och görs för att förbättra framkomligheten för gående och cyklister.