Badramper anläggs på Näsaängsbadet och Ängsholmsbadet

11 maj 2022, kl. 17:07 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Badplatserna är öppna som vanligt under anläggningsarbetet.