Badramper anläggs på Näsa ängsbadet och Ängsholmsbadet

11 maj 2022, kl. 17:07 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 08.00 den 13 juni
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 23 juni

Badplatserna är öppna som vanligt under anläggningsarbetet.