Avverkning av granar med granbarkborre

9 februari 2024, kl. 15:49 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Under vecka 7 kommer granbarkborredödade granar att avverkas i Karbyområdet vid Frestavägen-Vikingavägen.

Området i grönt är där granarna står och en skylt informerar om arbetet. När arbetet pågår stängs Roslagsleden (vandringsled) tilfälligt av.