Asfalteringsarbeten utanför Eremitvägen 5 och 7

29 april 2021, kl. 16:00 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Tisdagen den 4 maj påbörjas asfalteringsarbeten utanför Eremitvägen 5 och 7. Det beräknas vara klart till måndagen den 10 maj.

Framkomligheten är mycket begränsad under denna tid. Vi hoppas på din förståelse!