Asfalteringsarbeten på Tornövägen

29 april 2021, kl. 16:14 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Vecka 20 påbörjas asfalteringsarbeten på Tornövägen. Under denna tid är framkomligheten begränsad.

26 maj utförs beläggningsarbete, vilket innebär att framkomligheten minskar markant mot tidigare utförda arbeten. Trafikvakter finns på plats för att hjälpa trafikanter.