Renovering av Tingsvägen och Vollmervägen

2 april 2020, kl. 10:29 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Större renovering av båda gångbanorna samt hela körbanan kommer att ske från och med vecka 15 och beräknas vara färdigställt vecka 24. I samband med renoveringen av Tingsvägen får gatan ny belysning. Trafikvakter kommer periodvis reglera trafiken i området och rekommenderad hastighet kommer att vara 30 km/h. Det kommer uppstå tillfällen när framkomligheten är begränsad.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.