Asfalteringsarbeten på Svängvägen

29 april 2021, kl. 16:08 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Vecka 19 påbörjas asfalteringsarbeten på Svängvägen. Framkomligheten kommer vara begränsad.

10 maj utförs beläggningsarbete, vilket innebär att framkomligheten minskar markant mot tidigare utförda arbeten. Trafikvakter finns på plats för att hjälpa trafikanter. Arbetet beräknas klart i slutet av vecka 24.