Asfalteringsarbeten på Norrskensvägen

29 april 2021, kl. 16:11 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 07.00 den 17 maj
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 18 juni

Vecka 20 påbörjas asfalteringsarbeten på Norrskensvägen. Under denna tid är framkomligheten begränsad.

25 maj utförs beläggningsarbete, vilket innebär att framkomligheten minskar markant mot tidigare utförda arbeten. Trafikvakter finns på plats för att hjälpa trafikanter.