Asfalteringsarbeten på Ådalsvägen

29 april 2021, kl. 16:05 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Vecka 18 påbörjas asfalteringsarbeten på Ådalsvägen.

Framkomligheten kommer vara begränsad.

Den 24–25 maj utförs beläggningsarbeten, vilket innebär att framkomligheten minskar markant mot tidigare utförda arbeten. Trafikvakter finns på plats för att hjälpa trafikanter.