Asfalteringsarbeten i Täby kyrkby: Miklagårdsvägen, Hagmovägen och gångbana vid Midgårdsvägen.

30 april 2019, kl. 09:10 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Torsdagen den 2 maj startar förbereder inför asfaltering av Miklagårdsvägen, Hagmovägen och gångbana vid Midgårdsvägen. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten periodvis men vi arbetar för att det ändå ska gå att ta sig fram. Den slutliga asfalteringen beräknas ske fredagen den 27 juni.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.