Asfalteringsarbeten i Lahäll: Hästskovägen och Lyckostigen

27 juni 2019, kl. 10:12 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Mellan den 1 juli till 5 juli startar förberedelser inför asfaltering av Hästskovägen och Lyckostigen. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten periodvis men vi arbetar för att det ändå ska gå att ta sig fram. Förberedelsearbetet återupptas måndagen den 12 augusti och den slutliga asfalteringen beräknas ske senast slutet av augusti.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.