Asfalteringsarbeten i Gribbylund: Fortvägen och Gribbylundsvägen

4 juni 2019, kl. 14:38 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Fredagen den 7 juni startar förberedelser inför asfaltering av Fortvägen och Gribbylundsvägen. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten periodvis men vi arbetar för att det ändå ska gå att ta sig fram. Underhållsarbetet beräknas vara klart 15 juli.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.