Asfalteringsarbete på gångbana vid Nytorpsvägen

13 september 2021, kl. 11:42 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

På måndagen den 13 september läggs asfalt på gång- och cykelbanan mellan restaurangen och muren vid brandstationen.

Det innebär mycket låg framkomlighet eftersom asfaltsfordon och vältar är på körbanan. De kan dessutom skvätta asfalt/sten omkring sig.

Föräldrar uppmanas fortfarande att lämna av sina barn vid avsläppszonen i Grindtorp. Tack vare det har trafiksituationen blivit mycket bättre på Nytorpsvägen. Genom att inte köra in i området fastnar man inte heller i köer på Källtorpsvägen vid utfarten till Centralvägen.

Enkelriktningen på Nytorpsvägen upphör att gälla på måndag morgon den 20 september.

Tack för ditt tålamod med vägarbetet!