Asfaltering av gång- och cykelvägar i Vallatorp

21 november 2021, kl. 12:55 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Måndag 22 november inleds arbete med asfaltering av gång- och cykelvägar i området Vallatorp.

Start måndag vecka 47.

Färdigt fredag vecka 48.

Det röda skall asfalteras och det gröna utfördes 2020