Asfaltering av Åva skolgränd samt parkeringen vid Åva gymnasium - begränsad framkomlighet

8 augusti 2018, kl. 13:28 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 18.00 den 14 augusti

I början av augusti startar asfaltering av Åva skolgränd samt parkeringen som ligger i anslutning till Åva gymnasium och som går parallellt med Stora marknadsvägen fram till rondellen vid Attundavägen. Vägen och parkeringen är avstängd onsdagen den 8 augusti och torsdagen den 9 augusti. Flaggvakter kommer att finnas på plats för att leda om trafiken. Det kommer att vara begränsad framkomlighet på platsen till och med tisdagen den 14 augusti då arbetet beräknas vara slutfört.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00