Asfaltering av vändzon utanför Tibble gymnasium

1 oktober 2018, kl. 14:44 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

På grund av sabotage på p-förbudsskyltningen på arbetsområdet kunde asfalteringsarbetet inte utföras enligt plan och arbetet är därmed försenat. Asfalten utanför Tibblekyrka kommer nu fräsas nattetid måndagen den 15 oktober alternativt tisdagen den 16 oktober. Åtgärder med värmeslingor åtgärdas dagtid onsdagen den 17 oktober alternativt torsdagen den 18 oktober. Den slutliga asfalteringen sker nattetid söndagen den 21 oktober och måndagen den 22 oktober.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.