Asfaltering av Stenkilsvägen

5 oktober 2018, kl. 09:04 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Asfalteringen startar tisdagen den 9 oktober kl. 07:00 och avslutas under eftermiddagen. Mindre asfaltsarbeten kommer ske mellan den 10 oktober och arbetet slutförs 13 oktober. Trafiken dirigeras med vakter och det kommer vara parkeringsförbud på gatan.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.