Asfaltering av parkering på Fiskarstigen

11 augusti 2020, kl. 14:04 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Asfaltering av parkeringsyta. Arbetet startar vecka 32 och beräknas vara klart till vecka 36.