Asfaltering av Lievägen, Spadvägen, Åvavägen - begränsad framkomlighet

9 augusti 2018, kl. 09:18 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 09.10 den 20 augusti

Mindre justeringsarbeten kommer att utföras på Lievägen, Spadvägen och Åvavägen fram till vecka 33 då vägarna asfalteras. Beroende på väder kan arbetet behöva flyttas fram i tiden.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.