Asfaltering av Hedåsvägen

5 oktober 2018, kl. 09:12 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Arbetet påbörjas måndagen den 8 oktober och slutförs under veckan. Asfalteringen startar onsdagen den 10 oktober kl 07:00 och avslutas under eftermiddagen. Mindre asfaltsarbeten kommer ske från torsdagen den 11 oktober och slutförs lördagen den 13 oktober. Trafiken dirigeras med vakter och det kommer vara parkeringsförbud på gatan.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.