Asfaltering av Hasselgränd samt gångbana som leder till lekplats

18 september 2020, kl. 14:49 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 30 oktober

Mellan vecka 38 och vecka 44 kommer asfalteringsarbeten att göras på Hasselgränd samt gångbanan i anslutning som leder till lekplats . Arbetet kommer att dirigeras av trafikvakter under arbetets gång.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.