Asfaltering av gångbana på Furuvägen

11 augusti 2020, kl. 14:21 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Mellan vecka 38 och 44 asfalteras gångbanan på Furuvägen.