Asfaltering av gångbana på Ekoxegränd

11 augusti 2020, kl. 14:08 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 14.02 den 20 september

Asfaltering av gångbana. Arbetet beräknas pågå mellan vecka 32 och vecka 38.