Asfaltering av gång- och cykelvägen vid Nytorpsvägen

27 augusti 2021, kl. 12:35 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 16.30 den 26 september

Måndagen den 30 augusti startar asfalteringsarbetet på den nya gång- och cykelvägen utmed Nytorpsvägen.

Det innebär mycket låg framkomlighet, eftersom asfaltsfordon och vältar är på körbanan. De kan dessutom skvätta asfalt och småsten omkring sig. 

Vårdnadshavare som skjutsar barnen till skolan med bil uppmanas att lämna och hämta vid en avsläppsficka på Täby allé i Grindtorp under tiden som asfaltsarbetet pågår. Det finns en säker gångväg mellan avsläppszon och skolorna.

Observera att trafiken är enkelriktad mot norr. Det kan uppstå köer på grund av att fordon kör ut framför brandstationen dagtid.

Enkelriktningen norrut gäller fram till vecka 39.