Asfaltering av gång- och cykelväg vid Ellakroksvägen

10 maj 2022, kl. 17:21 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Ingen uppgift

Gång- och cykelvägen vid Ellakrogsvägen ska asfalteras. Det görs endast under dagtid.

Omledning sker för gående och cyklister. Följ skyltar på plats.