Asfaltering av gång- och cykelväg vid Centralvägen

10 maj 2022, kl. 17:24 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 01 juni

Asfaltering av gång- och cykelväg vid Centralvägen, östergående.

Omledning sker för gående och cyklister. Följ skyltar på plats.