Asfaltering av Falkvägen - begränsad framkomlighet

9 augusti 2018, kl. 09:20 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Pågår just nu
Förväntat klart: Klockan 09.14 den 20 augusti

Mindre justeringsarbeten kommer att utföras på Falkvägen fram till vecka 33 då vägen asfalteras. Beroende på väder kan arbetet behöva flyttas fram i tiden.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.