Asfaltering av Åva skolgränd - begränsad framkomlighet

6 juli 2018, kl. 09:00 - Stadsplanering & trafik

Gäller från: Klockan 08.00 den 06 augusti
Förväntat klart: Klockan 17.00 den 10 augusti

Mindre justeringsarbeten kommer att utföras på Åva skolgränd fram till vecka 33 då vägen asfalteras. Beroende på väder kan arbetet behöva flyttas fram i tiden.

Kontaktcenter: 08-55 55 90 00.